The Color White Does NOT Exist | is white the absence of color

by jack ck

The Color White Does NOT Exist | is white the absence of color

इस पर नजर रखें

สีเป็นสมบัติของแสง (เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) เราคิดว่าวัตถุมีสีเพราะแสงที่สะท้อนและกระจาย อันที่จริง สีบางส่วนที่คุณเห็นเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยดวงตาและสมองของคุณ สีอะไรจริง สีไหนปลอม ลองหา ________________________________ วิดีโอคำอธิบายประกอบ/การ์ด เรารู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับดวงดาวได้อย่างไร ทำไมบางสิ่งจึงโปร่งใส? แสงมาจากไหน? โมเมนตัมไม่ต้องการมวล!! ________________________________ วิดีโอ YOUTUBE ที่เกี่ยวข้อง Vsauce on Color: Knowing Better on Vision: Crash Course A&P on Vision: ________________________________ สนับสนุน SCIENCE ASYLUM Patreon: Advanced Theoretical Physics (eBook): สินค้า: ________________________________ ขอบคุณมากสำหรับ PATRONS Asylum Orderlies: Daniel Bahr, William Morton Einsteinium Crazies: Albert B. Cannon, Tim Ruffles, LT Marshall Faulds, Ilya Yashin, Rick Finn Plutonium Crazies: JKLMN Anderson, Kevin MacLean Platinum Crazies: Vittorio Monaco, Al Davis, Stephen Blinn, Mikayla Eckel Cifrese, Evgenius ________________________________ Optics 4th Edition ________________________________ ลิงก์ไปยังความคิดเห็น.

आप और भी बेहतरीन फिल्में देख सकते हैं: यहाँ देखें .

is white the absence of color से संबंधित सभी जानकारी इस श्रेणी में विस्तृत हैं, आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके और अधिक देख सकते हैं।

इस पर नजर रखें

#Color #White #Exist color,human vision,electromagnetic waves,light,optics The Color White Does NOT Exist is white the absence of color

24 comments

You may also like

24 comments

angeldude101 22/10/2021 - 21:01

Yellow, brown, white, etc are colors that are detected as combinations. That doesn't mean they don't exist, it just means that they require a slightly different definition of color.
There are however colors which the brain is capable of perceiving, but that no combination of visible light is capable of triggering. These include things like stygian blue, self-luminous red, and hyperbolic orange. And then there are colors like redgreen which is distinct from orange, but is incapable of being produced by a single eye, because it's produced in the merging of the signals from both eyes.
There are also people who simply see different colors than other people. These are largely people who have a different pattern of cones than the usual RGB. These include colorblind people, but more crazy is people with tetrachromacy. These are generally people who have the standard 3 cones, but also the altered cone usually found in colorblind people. This is usually the red-green colorblind cone, so it overlaps even more with them, but it still gives a slight increase in the number of distinct colors beyond what a normal trichromat has.

Reply
Benjamino 22/10/2021 - 21:01

I understand the sentiment but you must have known what you were doing. C’mon man

Reply
serenity 22/10/2021 - 21:01

Wow

Reply
serenity 22/10/2021 - 21:01

😳😳😳

Reply
Aditya 22/10/2021 - 21:01

The same thing came in my mind and then I searched for it to know if there's some videos on such topics.

Reply
Rob Bishop 22/10/2021 - 21:01

Watching this video for the tenth time, I'm suddenly realizing that the light waves entering our eyes must have as much "timbre" as any sound we might hear–I mean, it can't be nice, clean sine waves entering our eyes. I googled it and found myself on physics stack exchange reading about the "line of purples". There's a lot of fascinating stuff in there, it would be great to see one or five new videos from you❤️

Reply
Catman2u Ruta 22/10/2021 - 21:01

I worked in the printing business for many years—we used rgb and cmyk color spaces

Reply
areamusicale 22/10/2021 - 21:01

OK, let me clarify something: you DON"T SEE anything at all! You only sense frequency movement of swapping proteins in the retinal receptors. It's not even "electrical impulse"! it is literally a very small movement of a protein moving in the retina and exchanging other protein pieces.
look it up … I mean … sense it on the internet.

Reply
Rational Raven 22/10/2021 - 21:01

By that logic couldn’t we say no colours exist?

Reply
bunnihilator 22/10/2021 - 21:01

Well, if we're talking about different frequencies of electromagnetic radiation, wouldn't it be more accurate to say all the colors don't exist, but only frequencies exist. And that the brain only matches each frequency to a visual hallucination (color)?

Reply
Ralph 22/10/2021 - 21:01

Great video again!! Now if only we can see other people as reflections instead of color.

Reply
Wildland Explorer 22/10/2021 - 21:01

The reason displays go over 10 million colors isn't for our eyes' benefit. It's for the headroom of calculating the quantized digital equivalent of the analog world our eyes see. Many youtubers are recording in 10-bit color. Netflix requires footage to be produced on 16-bit floating point gear. All commercial grade video you see is produced in that format. That's over 1 BILLION discrete colors. Our eyes can't see a billion colors… But you better believe you will notice less banding artifacts in the finished, graded video – especially in sky gradients and in the shadows, with the video produced on a system that recorded 1 billion colors over 16 million colors.

Reply
Davide Busato 22/10/2021 - 21:01

"Do you see any white in there?"
(me wearing your nerd clone glasses):"yes, the text" 😛

Reply
Alive_Twice Dead_once 22/10/2021 - 21:01

So nothing has color it's only reflecting the light of that color. Isn't that just arguing semantics? Not helpful to everyday living. Not everyone is working in a lab trying to make invisible materials or building super telescopes. It's not wrong to go to a supermarket an ask where are the red apples. If everyone can see it then it is apart of our reality.

Reply
the inqwer Channel 22/10/2021 - 21:01

so White people an black people don’t exist

Reply
Dave Bennett 22/10/2021 - 21:01

Next do brown!

Reply
DaellusKnights 22/10/2021 - 21:01

I know it's outside the scope of the video, but the color-mixing scale is a bit skewed (expanded, really) for people with tetrachromacy, like me. We basically have four light channels, not just the RGB. 🤔

Reply
Di Arts 22/10/2021 - 21:01

The wet white t shirt scene was everything to me

Reply
Tim Elsen 22/10/2021 - 21:01

Your the best?

Reply
Lauren Doe 22/10/2021 - 21:01

By extension, all shades of gray (from lowest intensity (black) to highest intensity (white)) also are not colors.

Reply
Virginia Brat 22/10/2021 - 21:01

White is a compound color, just like majenta. Saying either does not exist as a color is disingenuous, or perhaps your definition of color is faulty.

Once transhuman upgrades are affordable (or capitalism is deconstructed), I'd like to become at least a tetrachrome (4 or more retinal cone types). With 4 cones, rgb-white would just be one of 4 tertiary compound colors, & there would be one quaternary white using all 4 cones, & redefining what "true white" means… our rgb-white would actually be percieved as more colorful than it currently is… a particular hue rather than the sum of all colors. Anyway, sounds fun.

Reply
EMPTY 22/10/2021 - 21:01

really

Reply
Luiz Felipe 22/10/2021 - 21:01

6:55 Marketing has yet another trick, most of the screens use less than 8bits. They cheat.

Reply
Anonymous 22/10/2021 - 21:01

Can anyone explain how does the arrangement of only 3 colors red , green, blue can make 10 million Colors by factorial notation there should only be 6=3*2*1 arrangements colors but if it has a tree effect the formed 6 secondary colors also form subset of colors it could make sense since it'll become a very large number mathematically so that makes sense why we can see millions of colors (each person may see less or more depending on their body anatomy )
But there should be uncountable number of shades of colors red, green, blue after some time that difference between the shades would be closes enough that we won't be able to differ between the two shades of pigments of colors
Making them look absolutely similar
But it makes this concept of colors really amazing how only 3 colors can birth an infinite number of colors or shades

Reply

Leave a Comment