Prit Mein Puje Naam Tumhara Ganpati Jagat Khivaiya | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prit Mein Puje Naam Tumhara
Ganpati Jagat Khivaiya
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prit Mein Puje Naam Tumhara

Ganpati Jagat Khivaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari

Paar Lagana Naiyya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Preet Mein Puje Naam Tumhara

Ganpati Jagat Khivaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari

Paar Lagana Naiyya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jai Ganesh

Khajrana Mein Aan Biraje Ye Mere Ganraj Re

Riddhi Siddhi Ke Data Dekho Ye Mere Maharaj Re

O Tumhi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Sarva Jagat Ke Karta

Aan Virajo Bichhi Hue Hai Aashao Ki chhaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari Paar Lagana Naiya

Jay Gauri Ke Lala Jay Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jay Ganesh

Lekar Dwar Tumhare Aaye Ye Phoolo Ki Maala

Dekho Hum Ko Bhool Naa Jana Tu Sabka Rakhwala

Tumhi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Sarva Jagat Ke Karta

Aan Virajo Bichhi Hue Hai Aashao Ki Chhaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari Paar Lagana Naiya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jai Ganesh

Bhakti Ka Gyan Dede Humko Shakti Ki Ichha De De

Nas Nas Mein Prem Bhawana Aisi Ichha De De

Tum Hi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Sarva Jagat Ke Karta

Aan Virajo Bichhi Hue Hai Aashao Ki Chhaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari Paar Lagana Naiya

Prit Mein Puje Naam Tumhara

Ganpati Jagat Khivaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari

Paar Lagana Naiyya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jai Ganesh

prit mein puje naam tumahara

ganapati jagat khivaiya

shiv nanadan ab aaj hamari

paar lagan naiyaya

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

preet mein puje naam tumahara

ganapati jagat khivaiya

shiv nanadan ab aaj hamari

paar lagan naiyaya

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jai ganesah

khajaran mein aan biraje ye mere ganaraj re

ridadahi sidadahi ke dat dekaho ye mere maharaj re

o tumahi deen banadahu dukah harata

tumahi sarav jagat ke karata

aan virajo bicahahi hue hai aasahao ki cahahaiya

shiv nanadan ab aaj hamari paar lagan naiy

jay gauri ke lal jay gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jay ganesah

lekar dwar tumahare aaye ye phoolo ki maala

dekaho hum ko bhool na jan tu sabak rakahawala

tumahi deen banadahu dukah harata

tumahi sarav jagat ke karata

aan virajo bicahahi hue hai aasahao ki chahaiya

shiv nanadan ab aaj hamari paar lagan naiy

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jai ganesah

bhakati k gyan dede humako shakati ki icahah de de

nas nas mein prem bhawan aisi icahah de de

tum hi deen banadahu dukah harata

tumahi deen banadahu dukah harata

tumahi sarav jagat ke karata

aan virajo bicahahi hue hai aasahao ki chahaiya

shiv nanadan ab aaj hamari paar lagan naiy

prit mein puje naam tumahara

ganapati jagat khivaiya

shiv nanadan ab aaj hamari

paar lagan naiyaya

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jai ganesah

See more great songs lyrics here: egyptchord.com

full song

Prit Mein Puje Naam Tumhara
Ganpati Jagat Khivaiya

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prit Mein Puje Naam Tumhara

Ganpati Jagat Khivaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari

Paar Lagana Naiyya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Preet Mein Puje Naam Tumhara

Ganpati Jagat Khivaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari

Paar Lagana Naiyya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jai Ganesh

Khajrana Mein Aan Biraje Ye Mere Ganraj Re

Riddhi Siddhi Ke Data Dekho Ye Mere Maharaj Re

O Tumhi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Sarva Jagat Ke Karta

Aan Virajo Bichhi Hue Hai Aashao Ki chhaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari Paar Lagana Naiya

Jay Gauri Ke Lala Jay Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jay Ganesh

Lekar Dwar Tumhare Aaye Ye Phoolo Ki Maala

Dekho Hum Ko Bhool Naa Jana Tu Sabka Rakhwala

Tumhi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Sarva Jagat Ke Karta

Aan Virajo Bichhi Hue Hai Aashao Ki Chhaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari Paar Lagana Naiya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jai Ganesh

Bhakti Ka Gyan Dede Humko Shakti Ki Ichha De De

Nas Nas Mein Prem Bhawana Aisi Ichha De De

Tum Hi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Deen Bandhu Dukh Harta

Tumhi Sarva Jagat Ke Karta

Aan Virajo Bichhi Hue Hai Aashao Ki Chhaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari Paar Lagana Naiya

Prit Mein Puje Naam Tumhara

Ganpati Jagat Khivaiya

Shiv Nandan Ab Aaj Hamari

Paar Lagana Naiyya

Jai Gauri Ke Lala Jai Gauri Ke Lala

Bolo Re Bolo Prem Se Bolo Jai Ganesh

prit mein puje naam tumahara

ganapati jagat khivaiya

shiv nanadan ab aaj hamari

paar lagan naiyaya

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

preet mein puje naam tumahara

ganapati jagat khivaiya

shiv nanadan ab aaj hamari

paar lagan naiyaya

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jai ganesah

khajaran mein aan biraje ye mere ganaraj re

ridadahi sidadahi ke dat dekaho ye mere maharaj re

o tumahi deen banadahu dukah harata

tumahi sarav jagat ke karata

aan virajo bicahahi hue hai aasahao ki cahahaiya

shiv nanadan ab aaj hamari paar lagan naiy

jay gauri ke lal jay gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jay ganesah

lekar dwar tumahare aaye ye phoolo ki maala

dekaho hum ko bhool na jan tu sabak rakahawala

tumahi deen banadahu dukah harata

tumahi sarav jagat ke karata

aan virajo bicahahi hue hai aasahao ki chahaiya

shiv nanadan ab aaj hamari paar lagan naiy

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jai ganesah

bhakati k gyan dede humako shakati ki icahah de de

nas nas mein prem bhawan aisi icahah de de

tum hi deen banadahu dukah harata

tumahi deen banadahu dukah harata

tumahi sarav jagat ke karata

aan virajo bicahahi hue hai aasahao ki chahaiya

shiv nanadan ab aaj hamari paar lagan naiy

prit mein puje naam tumahara

ganapati jagat khivaiya

shiv nanadan ab aaj hamari

paar lagan naiyaya

jai gauri ke lal jai gauri ke lala

bolo re bolo prem se bolo jai ganesah

wish you have a good time

0 comment

You may also like