Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re Batohi Naa karna Basera | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re
Batohi Naa karna Basera
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Mann Ka Ratan Rakh Jatan Se Naadi

Yaha Aage Choro Ki Basti Hai Bhari

Yaha Aage Choro Ki Basti Hai Bhari

Gyani Phase Gumani Yaha

Pal Mein Lut Jaye Lakho Ka Dera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Yah Tann Hai Tooti Navariya Re Prani

Yah Tann Hai Tooti Navariya Re Prani

Bharne Naa Pave Isme Paapo Ka Pani

Bharne Naa Pave Isme Paapo Ka Pani

Naadan Kewat Sambhal Ke Chalo

Meet Maya Bhavar Ne To Ghera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Badal Vipad Ki Andheri Hai Rate

Badal Vipad Ki Andheri Hai Rate

Bhajan Saar Sab Jhuti Duniya Ki Batein

Bhajan Saar Sab Jhuti Duniya Ki Batein

Lakho Putalan Mein Unki Jhalak

Mitra Ho Jaye Pal Mein Savera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Bolo Sanchedarbar Ki Jai

Jai Shri Radhe

Jai Shri Krishna

Jai Shri Shyam

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

manan k ratan rakah jatan se naadi

yah aage choro ki basati hai bhari

yah aage choro ki basati hai bhari

gyani phase gumani yaha

pal mein lut jaye lakaho k dera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

yah tanan hai tooti navariy re prani

yah tanan hai tooti navariy re prani

bharane na pave isame paapo k pani

bharane na pave isame paapo k pani

naadan kewat samabahal ke chalo

meet may bhavar ne to ghera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

badal vipad ki anadaheri hai rate

badal vipad ki anadaheri hai rate

bhajan saar sab jhuti duniy ki batein

bhajan saar sab jhuti duniy ki batein

lakaho putalan mein unaki jhalak

mitar ho jaye pal mein savera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

bolo sanacahedarabar ki jai

jai shari radahe

jai shari krisahana

jai shari shayam

See more great songs lyrics here: view more

full song

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re
Batohi Naa karna Basera

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Mann Ka Ratan Rakh Jatan Se Naadi

Yaha Aage Choro Ki Basti Hai Bhari

Yaha Aage Choro Ki Basti Hai Bhari

Gyani Phase Gumani Yaha

Pal Mein Lut Jaye Lakho Ka Dera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Yah Tann Hai Tooti Navariya Re Prani

Yah Tann Hai Tooti Navariya Re Prani

Bharne Naa Pave Isme Paapo Ka Pani

Bharne Naa Pave Isme Paapo Ka Pani

Naadan Kewat Sambhal Ke Chalo

Meet Maya Bhavar Ne To Ghera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Badal Vipad Ki Andheri Hai Rate

Badal Vipad Ki Andheri Hai Rate

Bhajan Saar Sab Jhuti Duniya Ki Batein

Bhajan Saar Sab Jhuti Duniya Ki Batein

Lakho Putalan Mein Unki Jhalak

Mitra Ho Jaye Pal Mein Savera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Prem Nagar Ki Dagar Hai Kathin Re

Batohi Naa karna Basera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Pag Bada Ho Naa Jaye Andhera

Bolo Sanchedarbar Ki Jai

Jai Shri Radhe

Jai Shri Krishna

Jai Shri Shyam

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

manan k ratan rakah jatan se naadi

yah aage choro ki basati hai bhari

yah aage choro ki basati hai bhari

gyani phase gumani yaha

pal mein lut jaye lakaho k dera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

yah tanan hai tooti navariy re prani

yah tanan hai tooti navariy re prani

bharane na pave isame paapo k pani

bharane na pave isame paapo k pani

naadan kewat samabahal ke chalo

meet may bhavar ne to ghera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

badal vipad ki anadaheri hai rate

badal vipad ki anadaheri hai rate

bhajan saar sab jhuti duniy ki batein

bhajan saar sab jhuti duniy ki batein

lakaho putalan mein unaki jhalak

mitar ho jaye pal mein savera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

prem nagar ki dagar hai katahin re

batohi na karan basera

pag bad ho na jaye anadahera

pag bad ho na jaye anadahera

bolo sanacahedarabar ki jai

jai shari radahe

jai shari krisahana

jai shari shayam

wish you have a good time

0 comment

You may also like