Prabhu Hum Pe Kripa Karna Prabhu Hum Pe Daya Karna | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prabhu Hum Pe Kripa Karna
Prabhu Hum Pe Daya Karna
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Baikunth To Yahi Hai

Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Baikunth To Yahi Hai

Hirday Mein Raha Karna

Goonjenge Raag Bankar Veena Ki Taar Banke

Pragatoge Nath Mere Hriday Mein Pyar Banke

Har Ragini Ki Dhun Par Swar Bankar Utha Karna

Baikunth To Yahi Hai Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Nachenge Mor Bankar Hey Shyam Tere Dware

Ghanshyam Chhaye Rahna Bankar Ke Megh Kaare

Amrit Ki Dhar Bankar Pyaason Pe Daya Karna

Baikunth To Yahi Hai Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Tere Viyog Mein Hum Din Raat Hain Udasi

Apni Sharan Mein Le Lo Hey Nath Braj Ke Waasi

Tum So Hum Shabd Bankar Prano Mein Rama Karna

Baikunth To Yahi Hai Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

baikunatah to yahi hai

hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

baikunatah to yahi hai

hiraday mein rah karana

goonajenage raag banakar veen ki taar banake

pragatoge natah mere hriday mein pyar banake

har ragini ki dhun par swar banakar utah karana

baikunatah to yahi hai hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

nacahenage mor banakar hey shayam tere dware

ghanasahayam chahaye rahan banakar ke megah kaare

amarit ki dhar banakar pyaason pe day karana

baikunatah to yahi hai hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

tere viyog mein hum din raat hain udasi

apani sharan mein le lo hey natah braj ke waasi

tum so hum shabad banakar prano mein ram karana

baikunatah to yahi hai hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

See more great songs lyrics here: https://egyptchord.com/

full song

Prabhu Hum Pe Kripa Karna
Prabhu Hum Pe Daya Karna

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Baikunth To Yahi Hai

Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Baikunth To Yahi Hai

Hirday Mein Raha Karna

Goonjenge Raag Bankar Veena Ki Taar Banke

Pragatoge Nath Mere Hriday Mein Pyar Banke

Har Ragini Ki Dhun Par Swar Bankar Utha Karna

Baikunth To Yahi Hai Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Nachenge Mor Bankar Hey Shyam Tere Dware

Ghanshyam Chhaye Rahna Bankar Ke Megh Kaare

Amrit Ki Dhar Bankar Pyaason Pe Daya Karna

Baikunth To Yahi Hai Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

Tere Viyog Mein Hum Din Raat Hain Udasi

Apni Sharan Mein Le Lo Hey Nath Braj Ke Waasi

Tum So Hum Shabd Bankar Prano Mein Rama Karna

Baikunth To Yahi Hai Hirday Mein Raha Karna

Prabhu Hum Pe Kripa Karna

Prabhu Hum Pe Daya Karna

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

baikunatah to yahi hai

hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

baikunatah to yahi hai

hiraday mein rah karana

goonajenage raag banakar veen ki taar banake

pragatoge natah mere hriday mein pyar banake

har ragini ki dhun par swar banakar utah karana

baikunatah to yahi hai hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

nacahenage mor banakar hey shayam tere dware

ghanasahayam chahaye rahan banakar ke megah kaare

amarit ki dhar banakar pyaason pe day karana

baikunatah to yahi hai hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

tere viyog mein hum din raat hain udasi

apani sharan mein le lo hey natah braj ke waasi

tum so hum shabad banakar prano mein ram karana

baikunatah to yahi hai hiraday mein rah karana

prabahu hum pe krip karana

prabahu hum pe day karana

wish you have a good time

0 comment

You may also like