Pinyin Lyrics Zhu Hai Jun (朱海君) – 戀戀沙崙站 (Lian Lian Sha Lun Zhan) 歌词 | Collections best music of time

by jack ck

Pinyin Lyrics Zhu Hai Jun (朱海君) – 戀戀沙崙站 (Lian Lian Sha Lun Zhan) 歌词 | Collections best music of time

 
戀戀沙崙站 (Lian Lian Sha Lun Zhan) Lyrics – Zhu Hai Jun (朱海君)

Singer: Zhu Hai Jun (朱海君)
Title: 戀戀沙崙站 (Lian Lian Sha Lun Zhan)

你將敢情要放空 叫阮擱再找別人
Ni jiang ganqing yao fangkong jiao ruan ge zai zhao bieren
無需要為你憨憨等 思念乎人走西東
wuxuyao wei ni han han deng sinian hu ren zou xidong
千里迢迢也甘願 不管歸落冬望你來牽
qianli tiaotiao ye ganyuan buguan gui luo dong wang ni lai qian
偎在清冷冬風的車窗 痴情的人也習慣
wei zai qingleng dong feng de che chuang chiqing de ren ye xiguan

又到戀戀高鐵沙崙站 啊滿腹心事講祙完
you dao lian lian gaotie sha lun zhan a manfu xinshi jiang mei wan
相逢時間也短暫 再三叮嚀保重惜溫暖
xiangfeng shijian ye duanzan zaisan dingning baozhong xi wennuan
大崗山也真迷人 送阮離開高鐵站
da gangshan ye zhen miren song ruan likai gaotie zhan
為愛難捨 啊為情重
wei ai nan she a wei qing zhong

[02:19.42][00:21.09]你將敢情要放空
[02:19.42][00:21.09] Ni jiang ganqing yao fangkong
[02:25.21][00:26.06]叫阮擱再找別人
[02:25.21][00:26.06] Jiao ruan ge zai zhao bieren
[02:29.52][00:30.80]無須要為你憨憨等
[02:29.52][00:30.80] Wu xuyao wei ni han han deng
[02:37.64][00:39.71]思念乎人走西東
[02:37.64][00:39.71] Sinian hu ren zou xidong

[02:41.32][00:43.49]千里迢迢也甘願
[02:41.32][00:43.49] Qianli tiaotiao ye ganyuan
[02:46.22][00:47.58]不管歸落冬望你來牽
[02:46.22][00:47.58] Buguan gui luo dong wang ni lai qian
[02:54.35][00:52.88]偎在清冷冬風的車窗
[02:54.35][00:52.88] Wei zai qingleng dong feng de che chuang
[02:59.10][01:00.00]痴情的人也習慣
[02:59.10][01:00.00] Chiqing de ren ye xiguan

[03:03.24][01:04.97]又到戀戀高鐵沙崙站
[03:03.24][01:04.97] You dao lian lian gaotie sha lun zhan
[03:10.35][01:11.85]啊滿腹心事講未完
[03:10.35][01:11.85] A manfu xinshi jiang weiwan
[03:15.98][01:17.61]相逢時間也短暫
[03:15.98][01:17.61] Xiangfeng shijian ye duanzan
[03:20.46][01:21.48]再三叮嚀保重惜溫暖
[03:20.46][01:21.48] Zaisan dingning baozhong xi wennuan

[03:28.12][01:29.52]大崗山也真迷人
[03:28.12][01:29.52] Da gangshan ye zhen miren
[03:32.18][01:33.57]送阮離開高鐵站
[03:32.18][01:33.57] Song ruan likai gaotie zhan
[03:37.10][01:38.49]為愛難捨啊為情重
[03:37.10][01:38.49] Wei ai nan she a wei qing zhong
——————————————-

《戀戀沙崙站》Luân-luân Sua-lūn-tsām
“lian lian sha lun zhan”Luan-luan Sua-lun-tsam
你將感情欲放空
ni jiang ganqing yu fangkong
lí tsiong kám-tsîng beh pàng-khang
叫阮閣再揣別人
jiao ruan ge zai chuai bieren

kiò gún koh-tsài tshuē pa̍t-lâng
無需要為你戇戇等
wu xu yao wei ni zhuang zhuang deng
bô su-iàu uī lí gōng-gōng tán
思念予人走西東
sinian yu ren zou xidong

su-liām hōo-lâng tsáu se-tang
千里迢迢也甘願
qianli tiaotiao ye ganyuan
tshian-lí tiâu-tiâu iā kam-guān
毋管幾若冬
wu guan ji ruo dong

m̄-kuán kuí-lō tang
望你來牽
wang ni lai qian
bāng lí lâi khan
倚在悽冷冬風的車窗
yi zai qi leng dong feng de che chuang

uá tsāi tshi-líng tang-hong ê tshia-thang
痴情的人也習慣
chiqing de ren ye xiguan
tshi-tsîng ê lâng iā si̍p-kuàn
又到戀戀高鐵沙崙站
you dao lian lian gaotie sha lun zhan

iū kàu luân-luân ko-thih Sua-lūn-tsām
啊~滿腹心事講袂完
a ~manfu xinshi jiang mei wan
ah~ muá-pak sim-sū kóng buē uân
相逢時間也短暫
xiangfeng shijian ye duanzan

siong-hông sî-kan iā té-tsiām
再三叮嚀
zaisan dingning
tsài-sann ting-lîng
保重惜溫暖
baozhong xi wennuan

pó-tiōng sioh un-luán
大崗山也真迷人
da gangshan ye zhen miren
Tuā-kang-suann iā tsin bê-lâng
送阮離開高鐵站
song ruan likai gaotie zhan

sàng gún lī-khui ko-thih-tsām
為愛難捨
wei ai nan she
uī ài lân-siá
啊~為情重
a ~wei qing zhong

ah~ uī tsîng tāng
Find more lyrics at egyptchord.com

You can purchase their music thru 
Amazon Music

 or Apple Music
=>> See More: https://egyptchord.com/
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
X-Fusion - Just A Scar

Pinyin Lyrics
Lin Xiao Sheng (林孝生) - 只能是你 (Zhi Neng Shi Ni)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that
supports HTML5 video

戀戀沙崙站 (Lian Lian Sha Lun Zhan) – English Translation

You will dare to empty it and let others go.
No need to think about people and other people
Thousands of miles also will be willing to pay attention to you
People who are infatuated in the cold winter windows are also habits

At the time of love, the high-speed rail trip, the heart is full of heart.
I have been a short message, and I have a page.
Daogang Mountain is also really fascinating to leave the high-speed rail station
For love, it is a heavy weight.

[02: 19.42] [00: 21.09] You will dare to get empty
[02: 25.21] [00: 26.06] is called to go find another person
[02: 29.52] [00: 30.80] No need to wait for you, etc.
[02: 37.64] [00: 39.71] Thinking people walking the West

[02: 41.32] [00: 43.49] Thousands of miles also is also
[02: 46.22] [00: 47.58] Regardless of the death of you
[00: 52.88] Cutting windows in the cold winter wind
[02: 59.10] [01: 00.00] Infatuation people are also habits

[03: 03.24] [01: 04.97] Recently, the high-speed rail salon station
[03: 10.35] [01: 11.85] Ah, full belly, endless
[03: 15.98] [01: 17.61] Time time is also short
[03: 20.46] [01: 21.48] Three 咛 咛 重 惜 温 温

[03: 28.12] [01: 29.52] Daogang Mountain is also charming
[03: 32.18] [01: 33.57] Send 阮 离 高 铁 站
[03: 37.10] [01: 38.49] For love, it is a heavy weight.
——————————————-

“Love Salun Station” Luân-Luân Sua-lūn-Tsām
You will empty your feelings
Lí tsiong kám-tsîng beh pàng-khang
Calling the Pavilion and others

Kiò gún koh-tsài tshuē PA̍T-LâNG
No need for you, etc.
Bô Su-Iàu uī lí gōng-gōng tán
Missing to go to the West

Su-liām hōo-lâng tsáu se-tang
A thousand miles
Tshian-lí Tiâu-tiâu i kam-guān
Winter

M̄-kuán kuí-lō tang
Look at you
Bāng lí lâi khan
Rock window leaning in a cool winter

uá tsāi tshi-líng tang-hong ê tshia-thang
Id infatuated people habits
Tshi-tsîng ê lâng i si̍p-kuàn
Refers to the high-speed rail tribune station

Iū Kàu Luân-Luân Ko-Thih Sua-lūn-Tsām
Ah ~ full of abdominal persons
Ah ~ muá-pak sim-sū kóng bu ē uân
Meet the time

Siong-hông sî-kan ā té-tsiām
Three
Tsài-sann ting-lîng
Nice page

Pó-tiōng sioh un-luán
Daogang Mountain is also charming
Tuā-Kang-Suann Iā Tsin Bê-lâng
Send 阮 离 高 铁 站

Sàng gún lī-khui ko-thih-tsām
Be in love
Uī ài lân-siá
Ah ~ for the heart

Ah ~ uī tsîng tāng
Find more lyrics at egyptchord.com

Pinyin Lyrics Zhu Hai Jun (朱海君) – 戀戀沙崙站 (Lian Lian Sha Lun Zhan) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru
Amazon Music or Apple Music
=>> See More: https://egyptchord.com/

See more great songs lyrics here: view here

wish you have a good time

0 comment

You may also like

Leave a Comment