Parvati Shivji Se Boli Neelkanth Yogeshwar | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Parvati Shivji Se Boli
Neelkanth Yogeshwar
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Parvati Shivji Se Boli

Neelkanth Yogeshwar

Tum Kiski Pooja Karte Ho

Kaun Hai Vo Parmeshwar

O Har Har Mahadev

Shivji Bole Shrishti Karta

jagat Pati sarveshwar

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Gaura Boli Vahi Ram Kya

Dashrath Putra Ayodhya Vaasi

Chaudah Baras Se Hai Jo Vanvasi

Shivji Bole Satya Kaha Hai

Vahi Ram Hai Dashrath Nandan

Rishi Muni Sab Devi Devta

Kahte Hai Unko Sukh Bhanjan

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Neerakar Sakaar Hue Hai

Vo Mere Parmeshwar

Nish Din Jinka Dhyan Dharu Main

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Boli Sati Ye Bhed Hai Gehra

Sakal Jagat Ke Praan Adhari

Kis Hetu Fir lakhan Siya Sang

Shri Ram Vanvas Sidhare

Suna Uma Ab Dhyan Lagake

Vo Thi Sab Ram Ki Maya

Ravan Ke Sanhaar Ki Khatir

Jagat Pati Ne Khel Rachaya

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Sada Sarvda Poojya Rahe Hai

Vo Mere Hardeshwar

Nish Din Jinka Dhyan Dharu Main

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Kaha Jaan Uma Main Jaan Gayi

Shri Ram Hai Karta Karan

Man Ki Duvidha Door Hue Hai

Shanka Ka Ab Hua Neevaran

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Hey Pati Parmeshwar Mere

Param Satya Hai Aap Ki Pooja

Saara Bharam Mita Iss Man Ka

Aap Ram Ka Roop Hai Dooja

Brahma Vishnu Swam Aap hai

Sarva Roop Maheshwar

Dhanya Bhayi Main Paakar Tumko

Vo Hai Mere Parmeshwar

O Har Har Mahadev

O Har Har Mahadev

Shivji Bole Shrishti Karta

jagat Pati sarveshwar

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

paravati shivaji se boli

neelakanatah yogesahawar

tum kisaki pooj karate ho

kaun hai vo paramesahawar

o har har mahadev

shivaji bole sharisahati karata

jagat pati saravesahawar

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

gaur boli vahi ram kya

dasaharatah putar ayodahay vaasi

chaudah baras se hai jo vanavasi

shivaji bole satay kah hai

vahi ram hai dasaharatah nanadan

risahi muni sab devi devata

kahate hai unako sukah bhanajan

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

neerakar sakaar hue hai

vo mere paramesahawar

nisah din jinak dhayan dharu main

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

boli sati ye bhed hai gehara

sakal jagat ke praan adahari

kis hetu fir lakahan siy sanag

shari ram vanavas sidahare

sun um ab dhayan lagake

vo thi sab ram ki maya

ravan ke sanahaar ki khatir

jagat pati ne khel racahay

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

sad saravad poojay rahe hai

vo mere haradesahawar

nisah din jinak dhayan dharu main

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

kah jaan um main jaan gayi

shari ram hai karat karan

man ki duvidah door hue hai

shanak k ab hu neevaran

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

hey pati paramesahawar mere

param satay hai aap ki pooja

saar bharam mit isas man ka

aap ram k roop hai dooja

braham visahanu swam aap hai

sarav roop mahesahawar

dhanay bhayi main paakar tumako

vo hai mere paramesahawar

o har har mahadev

o har har mahadev

shivaji bole sharisahati karata

jagat pati saravesahawar

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

See more great songs lyrics here: view here

full song

Parvati Shivji Se Boli
Neelkanth Yogeshwar

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Parvati Shivji Se Boli

Neelkanth Yogeshwar

Tum Kiski Pooja Karte Ho

Kaun Hai Vo Parmeshwar

O Har Har Mahadev

Shivji Bole Shrishti Karta

jagat Pati sarveshwar

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Gaura Boli Vahi Ram Kya

Dashrath Putra Ayodhya Vaasi

Chaudah Baras Se Hai Jo Vanvasi

Shivji Bole Satya Kaha Hai

Vahi Ram Hai Dashrath Nandan

Rishi Muni Sab Devi Devta

Kahte Hai Unko Sukh Bhanjan

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Neerakar Sakaar Hue Hai

Vo Mere Parmeshwar

Nish Din Jinka Dhyan Dharu Main

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Boli Sati Ye Bhed Hai Gehra

Sakal Jagat Ke Praan Adhari

Kis Hetu Fir lakhan Siya Sang

Shri Ram Vanvas Sidhare

Suna Uma Ab Dhyan Lagake

Vo Thi Sab Ram Ki Maya

Ravan Ke Sanhaar Ki Khatir

Jagat Pati Ne Khel Rachaya

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Sada Sarvda Poojya Rahe Hai

Vo Mere Hardeshwar

Nish Din Jinka Dhyan Dharu Main

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Kaha Jaan Uma Main Jaan Gayi

Shri Ram Hai Karta Karan

Man Ki Duvidha Door Hue Hai

Shanka Ka Ab Hua Neevaran

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Jai Shiv Shambhu Jai Shiv Shambhu

Hey Pati Parmeshwar Mere

Param Satya Hai Aap Ki Pooja

Saara Bharam Mita Iss Man Ka

Aap Ram Ka Roop Hai Dooja

Brahma Vishnu Swam Aap hai

Sarva Roop Maheshwar

Dhanya Bhayi Main Paakar Tumko

Vo Hai Mere Parmeshwar

O Har Har Mahadev

O Har Har Mahadev

Shivji Bole Shrishti Karta

jagat Pati sarveshwar

Vo Hai Mere Rameshwar

O Har Har Mahadev

paravati shivaji se boli

neelakanatah yogesahawar

tum kisaki pooj karate ho

kaun hai vo paramesahawar

o har har mahadev

shivaji bole sharisahati karata

jagat pati saravesahawar

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

gaur boli vahi ram kya

dasaharatah putar ayodahay vaasi

chaudah baras se hai jo vanavasi

shivaji bole satay kah hai

vahi ram hai dasaharatah nanadan

risahi muni sab devi devata

kahate hai unako sukah bhanajan

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

neerakar sakaar hue hai

vo mere paramesahawar

nisah din jinak dhayan dharu main

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

boli sati ye bhed hai gehara

sakal jagat ke praan adahari

kis hetu fir lakahan siy sanag

shari ram vanavas sidahare

sun um ab dhayan lagake

vo thi sab ram ki maya

ravan ke sanahaar ki khatir

jagat pati ne khel racahay

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

sad saravad poojay rahe hai

vo mere haradesahawar

nisah din jinak dhayan dharu main

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

kah jaan um main jaan gayi

shari ram hai karat karan

man ki duvidah door hue hai

shanak k ab hu neevaran

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

jai shiv shamabahu jai shiv shamabahu

hey pati paramesahawar mere

param satay hai aap ki pooja

saar bharam mit isas man ka

aap ram k roop hai dooja

braham visahanu swam aap hai

sarav roop mahesahawar

dhanay bhayi main paakar tumako

vo hai mere paramesahawar

o har har mahadev

o har har mahadev

shivaji bole sharisahati karata

jagat pati saravesahawar

vo hai mere ramesahawar

o har har mahadev

wish you have a good time

0 comment

You may also like