Palki Hai Aayee Baithe Mere Sai | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Palki Hai Aayee
Baithe Mere Sai
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Guruvaar Aaya

Bhakti Ras Chhaya

Bhakto Ki Lagi Hai Kataar

Chhayi Aajab Bahar

Mohani Muratiya

Pyari Suratiya

Sai Baithe Sajdhaj Ke

Darshan Karlo Raj Raj Ke

Dekho Re Bhai

Rangoli Sajaee

Nyare Nyare Rango Se

Pyare Pyare Rango Se

Dhol Nagade

Sab Hai Bajate

Bhakt Hue Khushhaal

Naach Rahe Radha Gopal

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Jai Shri Sai

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

guruvaar aaya

bhakati ras chahaya

bhakato ki lagi hai kataar

chahayi aajab bahar

mohani muratiya

pyari suratiya

sai baitahe sajadahaj ke

darasahan karalo raj raj ke

dekaho re bhai

ranagoli sajaee

nyare nyare ranago se

pyare pyare ranago se

dhol nagade

sab hai bajate

bhakat hue khusahahaal

naacah rahe radah gopal

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

jai shari sai

See more great songs lyrics here: egyptchord.com

full song

Palki Hai Aayee
Baithe Mere Sai

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Guruvaar Aaya

Bhakti Ras Chhaya

Bhakto Ki Lagi Hai Kataar

Chhayi Aajab Bahar

Mohani Muratiya

Pyari Suratiya

Sai Baithe Sajdhaj Ke

Darshan Karlo Raj Raj Ke

Dekho Re Bhai

Rangoli Sajaee

Nyare Nyare Rango Se

Pyare Pyare Rango Se

Dhol Nagade

Sab Hai Bajate

Bhakt Hue Khushhaal

Naach Rahe Radha Gopal

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Palki Hai Aayee

Baithe Mere Sai

Phoolo Ki Hue Barsaat

Baat Rahe Sai Saugaat

Jai Shri Sai

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

guruvaar aaya

bhakati ras chahaya

bhakato ki lagi hai kataar

chahayi aajab bahar

mohani muratiya

pyari suratiya

sai baitahe sajadahaj ke

darasahan karalo raj raj ke

dekaho re bhai

ranagoli sajaee

nyare nyare ranago se

pyare pyare ranago se

dhol nagade

sab hai bajate

bhakat hue khusahahaal

naacah rahe radah gopal

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

palaki hai aayee

baitahe mere sai

phoolo ki hue barasaat

baat rahe sai saugaat

jai shari sai

wish you have a good time

0 comment

You may also like