Pakar Ke Pyar Aap Ka Jivan Badal Gaya | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Pakar Ke Pyar Aap Ka
Jivan Badal Gaya
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Sab Kuchh Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Sab Kuchh Badal Gaya

Sansar Ki Hawaye

Mujhko Tapa Rahi Thi

Sheetal Hua Ye Jeevan

Jab Tu Baras Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Sab Kuchh Badal Gaya

Kangaliya Bahut Thi

Kangaal Dil Tha Mera

Kangaliya Bahut Thi

Kangaal Dil Tha Mera

Dualat Mili Hai Pyaar Ki

Daulat Mili Hai Pyaar Ki

Dhanwan Ban Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tha Gardisho Mein Jeevan

Behaal Jindagi Thi

Darshan Hua Hai Aap Ka

Darshan Hua Hai Aap Ka

Mausam Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Jai Bhole

Duniya Ki Jhadiyo Mein

Atka Tha Mera Daman

Sparsh Mila Aapka

Jeevan Sulajh Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Mera Mann Badal Gaya

Sab Kuchh Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Jai Bhole

Jai Ho

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Sheetal Hua Hai Jeevan

Jab Tu Barsh Gaya

Sparsh Mila Aapka

Jeevan Sulajh Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tha Gardisho Mein Jeevan

Behaal Jindagi Thi

Darshan Hua Hai Aap Ka

Darshan Hua Hai Aap Ka

Mausam Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Hari Bol

Jai Ho

Bolo Sanche Darbar Ki Jai

Jai Shri Shyam

Jai Shri Krishna

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

sab kucahah badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

sab kucahah badal gaya

sanasar ki hawaye

mujahako tap rahi thi

sheetal hu ye jeevan

jab tu baras gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

sab kucahah badal gaya

kanagaliy bahut thi

kanagaal dil th mera

kanagaliy bahut thi

kanagaal dil th mera

dualat mili hai pyaar ki

daulat mili hai pyaar ki

dhanawan ban gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

th garadisaho mein jeevan

behaal jinadagi thi

darasahan hu hai aap ka

darasahan hu hai aap ka

mausam badal gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

jai bhole

duniy ki jhadiyo mein

atak th mer daman

sparasah mil aapaka

jeevan sulajah gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

mer manan badal gaya

sab kucahah badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

jai bhole

jai ho

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

sheetal hu hai jeevan

jab tu barasah gay

sparasah mil aapaka

jeevan sulajah gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

th garadisaho mein jeevan

behaal jinadagi thi

darasahan hu hai aap ka

darasahan hu hai aap ka

mausam badal gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

hari bol

jai ho

bolo sanacahe darabar ki jai

jai shari shayam

jai shari krisahana

See more great songs lyrics here: https://egyptchord.com/

full song

Pakar Ke Pyar Aap Ka
Jivan Badal Gaya

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Sab Kuchh Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Sab Kuchh Badal Gaya

Sansar Ki Hawaye

Mujhko Tapa Rahi Thi

Sheetal Hua Ye Jeevan

Jab Tu Baras Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Sab Kuchh Badal Gaya

Kangaliya Bahut Thi

Kangaal Dil Tha Mera

Kangaliya Bahut Thi

Kangaal Dil Tha Mera

Dualat Mili Hai Pyaar Ki

Daulat Mili Hai Pyaar Ki

Dhanwan Ban Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tha Gardisho Mein Jeevan

Behaal Jindagi Thi

Darshan Hua Hai Aap Ka

Darshan Hua Hai Aap Ka

Mausam Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Jai Bhole

Duniya Ki Jhadiyo Mein

Atka Tha Mera Daman

Sparsh Mila Aapka

Jeevan Sulajh Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tan Ka Raha Na Hosh Re

Mera Mann Badal Gaya

Sab Kuchh Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Jai Bhole

Jai Ho

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Sheetal Hua Hai Jeevan

Jab Tu Barsh Gaya

Sparsh Mila Aapka

Jeevan Sulajh Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Tha Gardisho Mein Jeevan

Behaal Jindagi Thi

Darshan Hua Hai Aap Ka

Darshan Hua Hai Aap Ka

Mausam Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Pakar Ke Pyar Aap Ka

Jivan Badal Gaya

Hari Bol

Jai Ho

Bolo Sanche Darbar Ki Jai

Jai Shri Shyam

Jai Shri Krishna

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

sab kucahah badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

sab kucahah badal gaya

sanasar ki hawaye

mujahako tap rahi thi

sheetal hu ye jeevan

jab tu baras gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

sab kucahah badal gaya

kanagaliy bahut thi

kanagaal dil th mera

kanagaliy bahut thi

kanagaal dil th mera

dualat mili hai pyaar ki

daulat mili hai pyaar ki

dhanawan ban gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

th garadisaho mein jeevan

behaal jinadagi thi

darasahan hu hai aap ka

darasahan hu hai aap ka

mausam badal gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

jai bhole

duniy ki jhadiyo mein

atak th mer daman

sparasah mil aapaka

jeevan sulajah gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

tan k rah n hosah re

mer manan badal gaya

sab kucahah badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

jai bhole

jai ho

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

sheetal hu hai jeevan

jab tu barasah gay

sparasah mil aapaka

jeevan sulajah gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

th garadisaho mein jeevan

behaal jinadagi thi

darasahan hu hai aap ka

darasahan hu hai aap ka

mausam badal gay

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

pakar ke pyar aap ka

jivan badal gaya

hari bol

jai ho

bolo sanacahe darabar ki jai

jai shari shayam

jai shari krisahana

wish you have a good time

0 comment

You may also like