Pakadlo Hath Banwari Nahi To Doob Jayenge | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Pakadlo Hath Banwari
Nahi To Doob Jayenge
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Hamara Kuchh Naa Bigadega

Tumhari Laaj Jayegi

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Hamara Kuchh Naa Bigadega

Tumhari Laaj Jayegi

Tumhare Hi Bharose Par

Ye Duniya Chhod Baithe Hai

Ye Duniya Ki Taraf Dekho

Hame Kaise Nibhaoge

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Hamara Kuchh Naa Bigadega

Tumhari Laaj Jayegi

Padi Majhdaar Mein Naiyya

Khivaiya Koi Nahi Mera

Khivaiya Koi Nahi Mera

Khivaiya Aap Banjau

Nahi To Doob Jayenge

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Laadi Hai Paap Ki Gathari

Bojh Papo Ka Bhari Hai

Sambhalo Aap Ye Gathari

To Beda Paar Ho Jaye

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Pakadlo Hath Banwari

Haale Dil Ki Kahe Kisse

Sahara Naa Naa Koi Mera

Sahara Naa Naa Koi Mera

Sunoge Aap Hi Mohan

Aur Kisko Sunayenge

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Pakadlo Hath Banwari

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

hamar kucahah na bigadega

tumahari laaj jayegi

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

hamar kucahah na bigadega

tumahari laaj jayegi

tumahare hi bharose par

ye duniy chahod baitahe hai

ye duniy ki taraf dekaho

hame kaise nibahaoge

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

hamar kucahah na bigadega

tumahari laaj jayegi

padi majahadaar mein naiyaya

khivaiy koi nahi mera

khivaiy koi nahi mera

khivaiy aap banajau

nahi to doob jayenage

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

laadi hai paap ki gatahari

bojah papo k bhari hai

samabahalo aap ye gatahari

to bed paar ho jaye

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

pakadalo hatah banawari

haale dil ki kahe kisase

sahar na na koi mera

sahar na na koi mera

sunoge aap hi mohan

aur kisako sunayenage

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

pakadalo hatah banawari

See more great songs lyrics here: view more

full song

Pakadlo Hath Banwari
Nahi To Doob Jayenge

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Hamara Kuchh Naa Bigadega

Tumhari Laaj Jayegi

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Hamara Kuchh Naa Bigadega

Tumhari Laaj Jayegi

Tumhare Hi Bharose Par

Ye Duniya Chhod Baithe Hai

Ye Duniya Ki Taraf Dekho

Hame Kaise Nibhaoge

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Hamara Kuchh Naa Bigadega

Tumhari Laaj Jayegi

Padi Majhdaar Mein Naiyya

Khivaiya Koi Nahi Mera

Khivaiya Koi Nahi Mera

Khivaiya Aap Banjau

Nahi To Doob Jayenge

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Laadi Hai Paap Ki Gathari

Bojh Papo Ka Bhari Hai

Sambhalo Aap Ye Gathari

To Beda Paar Ho Jaye

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Pakadlo Hath Banwari

Haale Dil Ki Kahe Kisse

Sahara Naa Naa Koi Mera

Sahara Naa Naa Koi Mera

Sunoge Aap Hi Mohan

Aur Kisko Sunayenge

Pakadlo Hath Banwari

Nahi To Doob Jayenge

Pakadlo Hath Banwari

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

hamar kucahah na bigadega

tumahari laaj jayegi

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

hamar kucahah na bigadega

tumahari laaj jayegi

tumahare hi bharose par

ye duniy chahod baitahe hai

ye duniy ki taraf dekaho

hame kaise nibahaoge

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

hamar kucahah na bigadega

tumahari laaj jayegi

padi majahadaar mein naiyaya

khivaiy koi nahi mera

khivaiy koi nahi mera

khivaiy aap banajau

nahi to doob jayenage

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

laadi hai paap ki gatahari

bojah papo k bhari hai

samabahalo aap ye gatahari

to bed paar ho jaye

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

pakadalo hatah banawari

haale dil ki kahe kisase

sahar na na koi mera

sahar na na koi mera

sunoge aap hi mohan

aur kisako sunayenage

pakadalo hatah banawari

nahi to doob jayenage

pakadalo hatah banawari

wish you have a good time

0 comment

You may also like