Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna Bolo Radhe Krishna Bande | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna
Bolo Radhe Krishna Bande
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Nar Tan Ka Chola Paakar

Mauj Tu Udaya

Soch Kar Bolo Kab Hari Gun Gaya

Kaam Tere Aaye Bus

Pyara Naam Krishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Jihvwa Pe Naam Sada

Yahi Subah Shaam Ho

Prabhu Ka Hi Dhyan Rahe

Karo Jobhi Kaam Ho

Fir Tu To Dekh Bande

Kya Kya Karta Krishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Nahi Ghabrana Kabhi

Aaye Jab Andhera

Rakho Vishwash Prabhu Pe

Hoga Hi Savera

Dusro Ko Dukh Naa Dena

Kahe Swam Krishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Ram Ram Hare Hare

paap kate dukah mite manan ki trisahana

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

paap kate dukah mite manan ki trisahana

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

nar tan k chol paakar

mauj tu udaya

socah kar bolo kab hari gun gaya

kaam tere aaye bus

pyar naam krisahan

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

jihavaw pe naam sada

yahi subah shaam ho

prabahu k hi dhayan rahe

karo jobahi kaam ho

fir tu to dekah banade

ky ky karat krisahan

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

nahi ghabaran kabahi

aaye jab anadahera

rakaho visahawasah prabahu pe

hog hi savera

dusaro ko dukah na dena

kahe swam krisahan

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

paap kate dukah mite manan ki trisahana

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

hare krisahan hare krisahana

krisahan krisahan hare hare

hare ram hare rama

ram ram hare hare

See more great songs lyrics here: https://egyptchord.com/

full song

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna
Bolo Radhe Krishna Bande

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Nar Tan Ka Chola Paakar

Mauj Tu Udaya

Soch Kar Bolo Kab Hari Gun Gaya

Kaam Tere Aaye Bus

Pyara Naam Krishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Jihvwa Pe Naam Sada

Yahi Subah Shaam Ho

Prabhu Ka Hi Dhyan Rahe

Karo Jobhi Kaam Ho

Fir Tu To Dekh Bande

Kya Kya Karta Krishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Nahi Ghabrana Kabhi

Aaye Jab Andhera

Rakho Vishwash Prabhu Pe

Hoga Hi Savera

Dusro Ko Dukh Naa Dena

Kahe Swam Krishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Paap Kate Dukh Mite Mann Ki Trishna

Bolo Radhe Krishna Bande

Bolo Radhe Krishna

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Ram Ram Hare Hare

paap kate dukah mite manan ki trisahana

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

paap kate dukah mite manan ki trisahana

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

nar tan k chol paakar

mauj tu udaya

socah kar bolo kab hari gun gaya

kaam tere aaye bus

pyar naam krisahan

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

jihavaw pe naam sada

yahi subah shaam ho

prabahu k hi dhayan rahe

karo jobahi kaam ho

fir tu to dekah banade

ky ky karat krisahan

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

nahi ghabaran kabahi

aaye jab anadahera

rakaho visahawasah prabahu pe

hog hi savera

dusaro ko dukah na dena

kahe swam krisahan

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

paap kate dukah mite manan ki trisahana

bolo radahe krisahan banade

bolo radahe krisahana

hare krisahan hare krisahana

krisahan krisahan hare hare

hare ram hare rama

ram ram hare hare

wish you have a good time

0 comment

You may also like