Jordan Peterson: The Id, Ego, and Superego | freuds id ego and superego

by jack ck

Jordan Peterson: The Id, Ego, and Superego | freuds id ego and superego

इस पर नजर रखें

Jordan Peterson พูดถึงเหตุผลและอารมณ์ การปราบปรามและการรุกราน สมอง ระบบประสาท การอยู่รอดและการสืบพันธุ์ และแนวคิดของ Freud เกี่ยวกับ Id, Ego และ Superego สั่งซื้อหนังสือและหนังสือเสียงใหม่ของ Peterson Beyond Order: 12 More Rules for life ชาวออสเตรเลียคลิกที่นี่สำหรับ Beyond Order: The Art of Manliness หนังสือ: Peterson’s 12 Rules for Life หนังสือเสียง: Australians คลิกที่นี่สำหรับ 12 Rules for Life: Survival kit: Peterson’s audiobook: Maps ความหมาย เสื้อฮู้ด Jordan Peterson: แก้วมัค “Clean Your Room” ของ Jordan Peterson: แก้วมัค Maxims ของ Jordan Peterson: เสื้อยืด Jordan Peterson “Clean Your Room”: หนังสือเสียง The Parasitic Mind (Gad Saad): The Madness of Crowds: Dave Rubin’s Don ของ Douglas Murray หนังสือเสียง ‘t Burn This Book: ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์บุคลิกภาพ: การวิเคราะห์บุคลิกภาพที่ทันสมัย: การเขียนด้วยตนเอง: Jordan Peterson เว็บไซต์: Podcast ของ Jordan Peterson: เรื่องรออ่าน: Twitter ของ Jordan Peterson:

เราเข้าร่วมในโปรแกรม Amazon Services LLC Associates ซึ่งเป็นโปรแกรมโฆษณาในเครือที่ออกแบบมาเพื่อให้วิธีการในการรับค่าธรรมเนียมโดยลิงก์ไปยัง Amazon.com และเว็บไซต์ในเครือ คลิปวิดีโอนี้มาจาก “2017 Maps of Meaning 5: Story and Metastory (Part 1)” ของศาสตราจารย์ปีเตอร์สัน.

आप और भी बेहतरीन फिल्में देख सकते हैं: यहाँ और अधिक जानकारी प्राप्त करें .

freuds id ego and superego से संबंधित सभी जानकारी इस श्रेणी में विस्तृत हैं, आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके और अधिक देख सकते हैं।

इस पर नजर रखें

#Jordan #Peterson #Ego #Superego Jordan Peterson,Jordan B. Peterson,rationality,Personality,personality psychology,Essential truth,Freud,Ego,ID,Sigmund freud,Sociology,psychoanalysis,survival,reproduction,aggression,emotions,superego,bite-sized philosophy,philosophyinsights,Gravitahn,m3 podcast,jocko podcast,sorting myself out,PowerfulJRE,ScienceNET,ideacity,Ramble,Intense 5,Mulliganbrothers,manofallcreation,archangel911,philosophy Jordan Peterson: The Id, Ego, and Superego freuds id ego and superego

46 comments

You may also like

46 comments

Dominic Ledger 22/10/2021 - 19:35

Gave this dude 20 cents for the same speech

Reply
Becc Perez 22/10/2021 - 19:35

can we stop hearing from white narcissists

Reply
shayla allen 22/10/2021 - 19:35

What an enlightened being, his humbleness is vibrant

Reply
Cooper Emmerton 22/10/2021 - 19:35

I like that when he’s talking about being on the computer screen in the beginning he’s not making it about the younger generation and even makes a joke about people on pension which is typically older people

Reply
Kierius Hood 22/10/2021 - 19:35

Mans just described why we see visible light in 11seconds 0:11

Reply
willPOWER 22/10/2021 - 19:35

Where's the rest?!?

Reply
amir aslkhalili 22/10/2021 - 19:35

In Frankel’s logotherapy , the encountering of id and ego ,or how affects and values relate to and result in opinions and rationales , lead to what is called meaning. This meaning can be recognized as structural meaning. This meaning phenomena is a push like mechanism for our behavior.

In Frankel’s logotherapy , the encountering of ego and id , or how opinions and rationales relate to and result in affects and values , lead to what is called meaning. This meaning can be recognized as constructivist meaning. This meaning phenomena is a pull like mechanism for our behavior.

Frankel emphasizes that emergence of that meaning depends of this issue that such encountering to take place in the form of a dialectic between an I and a You . Further Frankel elaborates that such dialectic thus forms the dialectic between therapist and the patient.

I argue , the internal working of the vision created from how structuralism and constructivism form back and force the conscience ; results in the emergence of superego.

Reply
amir aslkhalili 22/10/2021 - 19:35

In the context of Freudian psychoanalysis , the epigenetic conscious working model of id and ego can be described by two dominating feature of id and ego.

Id is the affect part of a persons identity . id or the affects are dominated by value based emotions .the id is filled with obsessions and natural tendency of psyche to empirically function in accordance to similarity seeking thus is basically empirical or aligned with empiricism.

Ego is the rational part of a persons identity . ego or rationales are dominated by logic based opinions. The ego is filled with doubtings and natural tendency of psyche to rationally function in accordance to difference seeking thus is basically rational or aligned with rationalism.

A superego or virtuous personality which grounds its mentality based value-based function of id , prefer to moralize and direct its thoughts and behaviors in accordance to internal ethics.

A superego or virtuous personality which grounds its mentality based logic-based function of ego , prefer to reason and direct its thoughts and behaviors in accordance to internal reason.

Speaking of psychotherapy , since structuralism is a conscious working model reaching from value to rationality , that is to say reaching from id to ego , thus a person who can emphasize on how its values and thus emotions form its thoughts and reasons is using structuralism as a psycho-therapy.

Speaking of psychoanalysis , since constructivism is a conscious working model reaching from rationality to value , that is to say reaching from ego to id , thus a person who can emphasize on how its thoughts and thus reasons form its values and emotions is using constructivism as a psycho-therapy.

In practice , the structural psychotherapy is a diagnosis approach.

In practice , the constructivist psychotherapy is a curing approach.

Reply
Peter Bowman 22/10/2021 - 19:35

So I'm actually uncomfortable when I'm uncomfortable.

Reply
Peter Bowman 22/10/2021 - 19:35

It's a feed, dopamine…

Reply
Peter Bowman 22/10/2021 - 19:35

Scope, yes…

Reply
Jeff 22/10/2021 - 19:35

Hijab girl has Never skipped a class

Reply
Mr Knight 22/10/2021 - 19:35

I have no idea what this man just said.

Reply
:Death.NoneExistentChannel 22/10/2021 - 19:35

Id (ea) e in action and a highest potential self

Reply
Age of Reason 22/10/2021 - 19:35

Bawdy

Reply
Lucy Lincoln 22/10/2021 - 19:35

Good lecture but, damn, he looks tired.

Reply
The Manhunter 22/10/2021 - 19:35

Completely irrelevant title but interesting nonetheless.

Reply
Fleur Indigo 22/10/2021 - 19:35

Instant gratification let you stay childish and immature.

Sacrifying your confort for a greater goal is what makes you mature.

Reply
S S 22/10/2021 - 19:35

I want to be his student ! Can someone sponsor me 😁

Reply
Mikell Lug 22/10/2021 - 19:35

Lol do you even know what your talking about!? Please don't post any more i don't want to see THIS!

Reply
Hunter 22/10/2021 - 19:35

Man I just want to stop being so unlikable. Help me jordan peterson!!!!

Reply
earthman 22/10/2021 - 19:35

perhaps the most important point peterson has made clear. thoughts (limitations) are maps of the territory of truth (unlimited) they are not the territory itself. maps don’t update on their own to a constantly changing environment however. hence the ability of our consciousness to feel emotion, sensation (smell,taste,sight,sound,touch) & observe thought (awareness) these of which we can learn to harmonize in order to overcome the limitation of our perceptions of what is (truth)

Reply
Front Runner 22/10/2021 - 19:35

Snore.

Reply
Keith Leeuwen 22/10/2021 - 19:35

I want to be The Best Street Racer Ever !

Reply
KAUSIK HIRA 22/10/2021 - 19:35

Hard for common people to follow, specially due to the psychological terms.
That's why many will get distracted.

Reply
Adam Wilson 22/10/2021 - 19:35

How many lecturers did this brilliant man give before they started recording them. How much value have we missed out on.

Reply
Lenard 22/10/2021 - 19:35

3:09 Why do people from the past rub Rona in their face?

Reply
Lavish Flower 22/10/2021 - 19:35

2:50 When the search query in the database is taking longer to load than usual.

Reply
Eduardo CASTILLO 22/10/2021 - 19:35

I hate this guy beats a lot around the bushes. Cant he just go straight to the point ?

Reply
Will To Power 22/10/2021 - 19:35

Lucky students to have him as their teacher. Jordon Peterson continues to be one of the brightest people on our Planet!

Reply
Baby Cakes 22/10/2021 - 19:35

Seriously, HOW the fuck did this putz become “a thing”? Oh yeah, murica is super dumb and lost… 🤮

Reply
Tim Myers 22/10/2021 - 19:35

We are our brains

Reply
Sam Sung 22/10/2021 - 19:35

Sometimes, I wonder if JP suffers from some kind of a social anxiety himself

Reply
Deatrix 22/10/2021 - 19:35

does he know how to teach or does he just like hearing himself think out loud

Reply
Motivated for Truth 22/10/2021 - 19:35

I like how he wiped his face during an ego talk haha.

Reply
Brick Nation 22/10/2021 - 19:35

Good video

Reply
Smash C-137 22/10/2021 - 19:35

Thanks for including the link to the original lecture in your description. 👍

Reply
aSickSpartan 22/10/2021 - 19:35

Jordan Peterson is brilliant, noble, & eloquent

Although that’s a simplification

Reply
Regalia 22/10/2021 - 19:35

My teacher started off the class by well, jumping and saying, “I WANT”

Reply
Kevin L 22/10/2021 - 19:35

My ego ruins my life

Reply
Lisa Marie 22/10/2021 - 19:35

2:54 never knew that

Reply
Benny Marshall 22/10/2021 - 19:35

He loves ripe fruit!

Reply
Life with Akunna 22/10/2021 - 19:35

What is he saying? Lol

Reply
Joan Esperanza 22/10/2021 - 19:35

Detect right fruit.

But it would be nice to be able to not be overwhelmed by receiving too much information.

– mind is not separated from the body.
Thought is not abstract from the body.
Enlightment: reason shouldn't be contaminated with subjectivity, emotion and motivation. Emotion and reason as enemies.

Froid somewhat agreement: the drive is the 'Id', and it has to be repressed or approved by the ego in the service of the superego. Maybe because their patients didn't intengrate their drive with their reason (?)

But if thought is not separeted of body, then we do not pursue an objetive understanding of the universe, as a scientist would do, but precisely a subjetive understanding, in a way that helps us to direction our behavior, while we look for reprodution and survival.

Learn to be aggressive in a sophisticated way.

Complex monsters emerge out of survival and reproduction, although it is a simplification.

Reply
yaj126 22/10/2021 - 19:35

He looks so baked

Reply
Nick Green 22/10/2021 - 19:35

shill

Reply

Leave a Comment