Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Text | 1000+ Collections best music of time

by jack ck

Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Text | Collections best music of time

Songtext zu I cani

Eh vistu cose ca vua mancu si riusciti a nascere e a mora, a mora e a nascere, a nascere a mora pì deci vote vi putiti immaginà… Ma veramente vi pensate ca iu mi scantu? Io un sacciu chi dé a paura! Aru paise… canuscìa tri cani… vabbùanu…? Si tri cani venìanu da stessa figliata, sulu ca unu era diventatu dua vote chiù ranne i latri, senza esagerà era avutu mìanzu metru e chiù.
Mentre i due canicìaddri si ni stavanu sempre pé proprio contu, e su stati l’unici cani ch’é vistu in vita mia ca un’appartenìanu a nuddru, unu era u patrune i latru. Mentre u cane ranne avìa nu patrune, nu patrune uomo e si ni stava sempre cu iddru tuttu u iùarnu, attaccato ara coscia e forse… pé sta ragiune avìa ‘na tremenda gelosia un suppurtava a libertà di due canicìaddri ca un’appartenìanu a nessunu e infatti… quando li scontava per a via ci iettava tremendi latrati, ma i caniciaddri un nu calculavanu, continuavano u loru caminu, uno apprìassu a latru, cittu cittu e bùanu bùanu.
Ma nu iùarnu, u cane ranne era senza patrune e scontò per a via n’atra vota i due fraticìaddri a bloccato loru u caminu e a ‘ncuminciatu ad abbaiari accussì forte chi i ricchie di due canicìaddri si su misi a vulare cumu foglie aru vìantu. Ma puru sta vota, pè quantu fu possibile, i due canicìaddri si ni futtìrono e allura u cane ranne u ‘ncià vistu chiù da raggia ci si su ‘nchiuti l’ùacchi i sangu ed è zumpatu ‘ncùaddru ari fraticìaddri pi si sbranà.
Ah guerra… picchì accussì fu chiamata aru paise. Durù quattru iùarni e quattru notte e nessunu si putìa avvicinà per e sparte, picchì si nno morìa di sicuru puru iddru, picchì sti cani si davanu certi muzzicuni, certi muzzicuni chi dìanti, tin tin, si sentìanu cozzare l’unu contro all’atru ed era… nu rumure cussì forte ca u putìanu senta puru i latri paisi.
Ma a notte du quartu iùarnu, per e ferite, i cani i ‘ncià facìanu chiù a si scirriare. Si fermarunu, unu i ‘na banna, u cani ranne, mentre i canicìaddri i latra menzina, guardannusi intra l’ùacchi sulu cu odio, ma… per u sangu persu, i cambi spezzate, i ricchie muzzicate, i cude muzzicate, i dìanti rutti su mùarti… su mùarti cumu a cani… e vua veramente vi pensate ca iu mi scantu?

Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Songtext

zu I cani von Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Lyrics
Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Testo di I cani di Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Text
I cani Il Parto delle Nuvole Pesanti I cani Liedtext

Noch keine Übersetzung vorhanden. Musik-Video-Miniaturansicht zu I cani Songtext von Il Parto delle Nuvole Pesanti

See more great songs lyrics here: https://egyptchord.com/

full song Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Text

Songtext zu I cani

Eh vistu cose ca vua mancu si riusciti a nascere e a mora, a mora e a nascere, a nascere a mora pì deci vote vi putiti immaginà… Ma veramente vi pensate ca iu mi scantu? Io un sacciu chi dé a paura! Aru paise… canuscìa tri cani… vabbùanu…? Si tri cani venìanu da stessa figliata, sulu ca unu era diventatu dua vote chiù ranne i latri, senza esagerà era avutu mìanzu metru e chiù.
Mentre i due canicìaddri si ni stavanu sempre pé proprio contu, e su stati l’unici cani ch’é vistu in vita mia ca un’appartenìanu a nuddru, unu era u patrune i latru. Mentre u cane ranne avìa nu patrune, nu patrune uomo e si ni stava sempre cu iddru tuttu u iùarnu, attaccato ara coscia e forse… pé sta ragiune avìa ‘na tremenda gelosia un suppurtava a libertà di due canicìaddri ca un’appartenìanu a nessunu e infatti… quando li scontava per a via ci iettava tremendi latrati, ma i caniciaddri un nu calculavanu, continuavano u loru caminu, uno apprìassu a latru, cittu cittu e bùanu bùanu.
Ma nu iùarnu, u cane ranne era senza patrune e scontò per a via n’atra vota i due fraticìaddri a bloccato loru u caminu e a ‘ncuminciatu ad abbaiari accussì forte chi i ricchie di due canicìaddri si su misi a vulare cumu foglie aru vìantu. Ma puru sta vota, pè quantu fu possibile, i due canicìaddri si ni futtìrono e allura u cane ranne u ‘ncià vistu chiù da raggia ci si su ‘nchiuti l’ùacchi i sangu ed è zumpatu ‘ncùaddru ari fraticìaddri pi si sbranà.
Ah guerra… picchì accussì fu chiamata aru paise. Durù quattru iùarni e quattru notte e nessunu si putìa avvicinà per e sparte, picchì si nno morìa di sicuru puru iddru, picchì sti cani si davanu certi muzzicuni, certi muzzicuni chi dìanti, tin tin, si sentìanu cozzare l’unu contro all’atru ed era… nu rumure cussì forte ca u putìanu senta puru i latri paisi.
Ma a notte du quartu iùarnu, per e ferite, i cani i ‘ncià facìanu chiù a si scirriare. Si fermarunu, unu i ‘na banna, u cani ranne, mentre i canicìaddri i latra menzina, guardannusi intra l’ùacchi sulu cu odio, ma… per u sangu persu, i cambi spezzate, i ricchie muzzicate, i cude muzzicate, i dìanti rutti su mùarti… su mùarti cumu a cani… e vua veramente vi pensate ca iu mi scantu?

Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Songtext

zu I cani von Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Lyrics
Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Testo di I cani di Il Parto delle Nuvole Pesanti – I cani Text
I cani Il Parto delle Nuvole Pesanti I cani Liedtext

Noch keine Übersetzung vorhanden. Musik-Video-Miniaturansicht zu I cani Songtext von Il Parto delle Nuvole Pesanti

wish you have a good time

0 comment

You may also like

Leave a Comment