hey govind hey gopaal, hey dayaal laal praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar
he samarath agam pooran, moha mayaa dhaar
andh koop mahaa bhayaan, Naanak paar utaar

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar
he samarath agam pooran, moh maya dhaar
andh koop maha bhayaan, Naanak paar utaar

See more great songs lyrics here: egyptchord.com

full song

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar
he samarath agam pooran, moha mayaa dhaar
andh koop mahaa bhayaan, Naanak paar utaar

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar
he samarath agam pooran, moh maya dhaar
andh koop maha bhayaan, Naanak paar utaar

wish you have a good time

0 comment

You may also like

Leave a Comment