Charan Kamal Ko Chakro Mai To Deendayal Darshan De Kar Sanwara Karde Mujhe Nihal | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Charan Kamal Ko Chakro Mai To Deendayal
Darshan De Kar Sanwara Karde Mujhe Nihal
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Charan Kamal Ko Chakro Mai To Deendayal

Darshan De Kar Sanwara Karde Mujhe Nihal

Palke Hi Palken Bichhayenge Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Palke Hi Palken Bichhayenge Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Palke Hi Palken Bichhayenge

Palke Hi Palken Bichhayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Palke Hi Palke Bichhayenge

Palke Hi Palke Bichhayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Meethe Meethe Bhajan Sunayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Ghar Ka Kona Kona Maine Phoolo Se Sajaya

Phoolo Se Sajaya Maine Phoolo Se Sajaya

Vandar Vaar Bandhwayi Ghee Ka Deep Jalaya

Deep Jalaya Ghee Ka Deep Jalaya

Premi Jano Ko Bulayenge

Premi Jano Ko Bulayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Ganga Jal Ki Jhari Prabhu Ke Charan Pakharoo

Charan Pakharoo Prabhu Ke Charan Pakharoo

Bhog Lagau Laad Lagau Aarti Utaru

Aarti Utaru Prabhu Ki Aarti Utaru

Khushboo Hi Khusbhoo Udayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Ab To Ek Lagan Hai Mohan Prem Sudha Barsa De

Prem Sudha Barsa De Mohan Prem Sudha Barsa De

Janam Janam Ki Maili Chadar Apne Rang Ranga De

Apne Rang Ranga De Mohan Apne Rang Ranga De

Jeevan Ko Jeevan Banayenge

Jeevan Ko Jeevan Banayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Natwar Nagar Nand Ka Lala Murli Madhur Bajave

Murli Madhur Bajave Lala Murli Madhur Bajave

Nandu Premi Nach Nach Kar Girdhar Ko Rijhave

Girdhar Ko Rijhave Nandu Girdhar Ko Rijhave

Naino Se Naina Milayenge

Naino Se Naina Milayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Meethe Meethe Bhajan Sunayenge

Meethe Meethe Bhajan Sunayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

charan kamal ko chakaro mai to deenadayal

darasahan de kar sanawar karade mujahe nihal

palake hi palaken bicahahayenage jis din shayam pyare ghar aayenage

palake hi palaken bicahahayenage jis din shayam pyare ghar aayenage

palake hi palaken bicahahayenage

palake hi palaken bicahahayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

palake hi palake bicahahayenage

palake hi palake bicahahayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

meetahe meetahe bhajan sunayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

ghar k kon kon maine phoolo se sajaya

phoolo se sajay maine phoolo se sajaya

vanadar vaar banadahawayi ghi k deep jalaya

deep jalay ghi k deep jalaya

premi jano ko bulayenage

premi jano ko bulayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

ganag jal ki jhari prabahu ke charan pakaharoo

charan pakaharoo prabahu ke charan pakaharoo

bhog lagau laad lagau aarati utaru

aarati utaru prabahu ki aarati utaru

khusahaboo hi khusabahoo udayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

ab to ek lagan hai mohan prem sudah baras de

prem sudah baras de mohan prem sudah baras de

janam janam ki maili chadar apane ranag ranag de

apane ranag ranag de mohan apane ranag ranag de

jeevan ko jeevan banayenage

jeevan ko jeevan banayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

natawar nagar nanad k lal murali madahur bajave

murali madahur bajave lal murali madahur bajave

nanadu premi nacah nacah kar giradahar ko rijahave

giradahar ko rijahave nanadu giradahar ko rijahave

naino se nain milayenage

naino se nain milayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

meetahe meetahe bhajan sunayenage

meetahe meetahe bhajan sunayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

See more great songs lyrics here: https://egyptchord.com/

full song

Charan Kamal Ko Chakro Mai To Deendayal
Darshan De Kar Sanwara Karde Mujhe Nihal

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Charan Kamal Ko Chakro Mai To Deendayal

Darshan De Kar Sanwara Karde Mujhe Nihal

Palke Hi Palken Bichhayenge Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Palke Hi Palken Bichhayenge Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Palke Hi Palken Bichhayenge

Palke Hi Palken Bichhayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Palke Hi Palke Bichhayenge

Palke Hi Palke Bichhayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Meethe Meethe Bhajan Sunayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Ghar Ka Kona Kona Maine Phoolo Se Sajaya

Phoolo Se Sajaya Maine Phoolo Se Sajaya

Vandar Vaar Bandhwayi Ghee Ka Deep Jalaya

Deep Jalaya Ghee Ka Deep Jalaya

Premi Jano Ko Bulayenge

Premi Jano Ko Bulayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Ganga Jal Ki Jhari Prabhu Ke Charan Pakharoo

Charan Pakharoo Prabhu Ke Charan Pakharoo

Bhog Lagau Laad Lagau Aarti Utaru

Aarti Utaru Prabhu Ki Aarti Utaru

Khushboo Hi Khusbhoo Udayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Ab To Ek Lagan Hai Mohan Prem Sudha Barsa De

Prem Sudha Barsa De Mohan Prem Sudha Barsa De

Janam Janam Ki Maili Chadar Apne Rang Ranga De

Apne Rang Ranga De Mohan Apne Rang Ranga De

Jeevan Ko Jeevan Banayenge

Jeevan Ko Jeevan Banayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Natwar Nagar Nand Ka Lala Murli Madhur Bajave

Murli Madhur Bajave Lala Murli Madhur Bajave

Nandu Premi Nach Nach Kar Girdhar Ko Rijhave

Girdhar Ko Rijhave Nandu Girdhar Ko Rijhave

Naino Se Naina Milayenge

Naino Se Naina Milayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Hum To Hai Kanha Ke Janmo Se Diwane Ji

Meethe Meethe Bhajan Sunayenge

Meethe Meethe Bhajan Sunayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

Jis Din Shyam Pyare Ghar Aayenge

charan kamal ko chakaro mai to deenadayal

darasahan de kar sanawar karade mujahe nihal

palake hi palaken bicahahayenage jis din shayam pyare ghar aayenage

palake hi palaken bicahahayenage jis din shayam pyare ghar aayenage

palake hi palaken bicahahayenage

palake hi palaken bicahahayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

palake hi palake bicahahayenage

palake hi palake bicahahayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

meetahe meetahe bhajan sunayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

ghar k kon kon maine phoolo se sajaya

phoolo se sajay maine phoolo se sajaya

vanadar vaar banadahawayi ghi k deep jalaya

deep jalay ghi k deep jalaya

premi jano ko bulayenage

premi jano ko bulayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

ganag jal ki jhari prabahu ke charan pakaharoo

charan pakaharoo prabahu ke charan pakaharoo

bhog lagau laad lagau aarati utaru

aarati utaru prabahu ki aarati utaru

khusahaboo hi khusabahoo udayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

ab to ek lagan hai mohan prem sudah baras de

prem sudah baras de mohan prem sudah baras de

janam janam ki maili chadar apane ranag ranag de

apane ranag ranag de mohan apane ranag ranag de

jeevan ko jeevan banayenage

jeevan ko jeevan banayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

natawar nagar nanad k lal murali madahur bajave

murali madahur bajave lal murali madahur bajave

nanadu premi nacah nacah kar giradahar ko rijahave

giradahar ko rijahave nanadu giradahar ko rijahave

naino se nain milayenage

naino se nain milayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

hum to hai kanah ke janamo se diwane ji

meetahe meetahe bhajan sunayenage

meetahe meetahe bhajan sunayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

jis din shayam pyare ghar aayenage

wish you have a good time

0 comment

You may also like