ગણપતિ આરતી Jay Ganpati Deva | Ganpati Arti | Ganesh Aarti | Gujarati English Lyrics #GaneshChaturthi | ganesh aarati lyrics

by jack ck

ગણપતિ આરતી Jay Ganpati Deva | Ganpati Arti | Ganesh Aarti | Gujarati English Lyrics #GaneshChaturthi | ganesh aarati lyrics

इस पर नजर रखें

ઓમ ગણપતિ દેવા , પ્રભુ જય ગણપતિ દેવા, ગણનાયક ગિરજા સુત,(૨) સિધ્ધિ બુધ્ધિ સેવા… ઓમ જય ….

आप और भी बेहतरीन फिल्में देख सकते हैं: यहाँ देखें .

ganesh aarati lyrics से संबंधित सभी जानकारी इस श्रेणी में विस्तृत हैं, आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके और अधिक देख सकते हैं।

इस पर नजर रखें

#ગણપત #આરત #Jay #Ganpati #Deva #Ganpati #Arti #Ganesh #Aarti #Gujarati #English #Lyrics #GaneshChaturthi [vid_tags] ગણપતિ આરતી Jay Ganpati Deva | Ganpati Arti | Ganesh Aarti | Gujarati English Lyrics #GaneshChaturthi ganesh aarati lyrics

0 comment

You may also like

Leave a Comment