साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥ देवा तुझे मुख , | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by jack ck

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥
देवा तुझे मुख ,
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

https://jsc.adskeeper.co.uk/e/g/egyptchord.com.1213198.js" async>

Download Bhajan as IMAGE File

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥

देवा तुझे मुख ,

गजाचे वदन  द्विजाचे  तन  कसे हे अप्रूप

गोंडस गोलाई  ,तुझ्या उदराची,

मोतिया तकाकी  ,लोभस भुजांची

बुद्धीचा स्वामी तू   तरी निरागस ,  तुझे बाळरूप  

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे

देवा तुझे मुख ,

गजाचे वदन  द्विजाचे  तन  कसे हे अप्रूप

पावलात नाचे , नर्तनाची वीज ,

काव्यनाटकांची , चाले गजबज,

तुझिया भवती , ललितकलांचा ,   दरवळे धूप  

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे

देवा तुझे मुख ,

गजाचे वदन  द्विजाचे  तन  कसे हे अप्रूप

आबालवृद्धांना ,मोह पडे तुझा

विघ्ने निवाराया , नाही कोणी दुजा

सृष्टीची पुष्टी तू , आहारविहारी   , तुष्टी तू अमूप  

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥

देवा तुझे मुख ,

See more great songs lyrics here: view here

full song

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥
देवा तुझे मुख ,

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥

देवा तुझे मुख ,

गजाचे वदन  द्विजाचे  तन  कसे हे अप्रूप

गोंडस गोलाई  ,तुझ्या उदराची,

मोतिया तकाकी  ,लोभस भुजांची

बुद्धीचा स्वामी तू   तरी निरागस ,  तुझे बाळरूप  

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे

देवा तुझे मुख ,

गजाचे वदन  द्विजाचे  तन  कसे हे अप्रूप

पावलात नाचे , नर्तनाची वीज ,

काव्यनाटकांची , चाले गजबज,

तुझिया भवती , ललितकलांचा ,   दरवळे धूप  

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे

देवा तुझे मुख ,

गजाचे वदन  द्विजाचे  तन  कसे हे अप्रूप

आबालवृद्धांना ,मोह पडे तुझा

विघ्ने निवाराया , नाही कोणी दुजा

सृष्टीची पुष्टी तू , आहारविहारी   , तुष्टी तू अमूप  

साजिरे गोजिरे  सुंदर हासरे,॥

देवा तुझे मुख ,

wish you have a good time

0 comment

You may also like

Leave a Comment