कलगीधर दशमेश पिता जेहा, दुनिया ते कोई होया नही, | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by jack ck

कलगीधर दशमेश पिता जेहा,
दुनिया ते कोई होया नही,
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

कलगीधर दशमेश पिता जेहा,
दुनिया ते कोई होया नही,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
जिसदी तेग दी यार दे अगे,
जालम कोई खलोया नही,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
कलगीधर दशमेश पिता जेहा……

दुखी पंडित कश्मीर दे आये,
पीड़ा भरे दिल चिरदे आये,
तेग बहादुर दे वाजो,
बलिदान किस डा होया न,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
कलगीधर दशमेश पिता जेहा……

मशिवाड़े कीता सुल्ला ते डेरा,
यार्तादे दा सहनु सदर चंगेरा,
याद किसे दी अन्दर सफरी,
पलका डा बुहा ढोया न,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
कलगीधर दशमेश पिता जेहा……

ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੇਹਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਜਿਸਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਲਮ ਕੋਈ ਖਲੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਲਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਝੋਂ ਬੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਏ
ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਚੀਰਦੇ ਆਏ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਝੋਂ ,
ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ
ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰੀ
ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

kalageedhar dashamesh pita jeha,
duniya te koee hoya nahee,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
jisadee teg dee yaar de age,
jaalam koee khaloya nahee,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
kalageedhar dashamesh pita jehaa……

dukhee pandit kashmeer de aaye,
peeda़a bhare dil chirade aaye,
teg bahaadur de vaajo,
balidaan kis da hoya n,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
kalageedhar dashamesh pita jehaa……

mashivaada़e keeta sulla te dera,
yaartaade da sahanu sadar changera,
yaad kise dee andar sapharee,
palaka da buha dhoya n,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
kalageedhar dashamesh pita jehaa……

ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੇਹਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਜਿਸਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਲਮ ਕੋਈ ਖਲੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਲਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਝੋਂ ਬੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਏ
ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਚੀਰਦੇ ਆਏ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਝੋਂ ,
ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ
ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰੀ
ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

See more great songs lyrics here: view here

full song

कलगीधर दशमेश पिता जेहा,
दुनिया ते कोई होया नही,

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

कलगीधर दशमेश पिता जेहा,
दुनिया ते कोई होया नही,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
जिसदी तेग दी यार दे अगे,
जालम कोई खलोया नही,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
कलगीधर दशमेश पिता जेहा……

दुखी पंडित कश्मीर दे आये,
पीड़ा भरे दिल चिरदे आये,
तेग बहादुर दे वाजो,
बलिदान किस डा होया न,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
कलगीधर दशमेश पिता जेहा……

मशिवाड़े कीता सुल्ला ते डेरा,
यार्तादे दा सहनु सदर चंगेरा,
याद किसे दी अन्दर सफरी,
पलका डा बुहा ढोया न,
चार पुत्र ओहने वतना तो वारे,
एक वी लाल लकोया नही,
कलगीधर दशमेश पिता जेहा……

ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੇਹਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਜਿਸਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਲਮ ਕੋਈ ਖਲੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਲਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਝੋਂ ਬੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਏ
ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਚੀਰਦੇ ਆਏ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਝੋਂ ,
ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ
ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰੀ
ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

kalageedhar dashamesh pita jeha,
duniya te koee hoya nahee,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
jisadee teg dee yaar de age,
jaalam koee khaloya nahee,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
kalageedhar dashamesh pita jehaa……

dukhee pandit kashmeer de aaye,
peeda़a bhare dil chirade aaye,
teg bahaadur de vaajo,
balidaan kis da hoya n,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
kalageedhar dashamesh pita jehaa……

mashivaada़e keeta sulla te dera,
yaartaade da sahanu sadar changera,
yaad kise dee andar sapharee,
palaka da buha dhoya n,
chaar putr ohane vatana to vaare,
ek vee laal lakoya nahee,
kalageedhar dashamesh pita jehaa……

ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੇਹਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਜਿਸਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਲਮ ਕੋਈ ਖਲੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਲਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਝੋਂ ਬੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,,,,

ਦੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਏ
ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਚੀਰਦੇ ਆਏ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਝੋਂ ,
ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ
ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰੀ
ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਨਾ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਹਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ,,,,,,,

wish you have a good time

0 comment

You may also like

Leave a Comment